Sicherheitsdienst (SD) gir Henry Rinnan i oppgave å etablere ei permanent etterretningsgruppe. SD gir den nye organisasjonen navnet Sonderabteilung Lola. (27.02.1942)