Etter et regjeringsmøte meddeles biskop Berggrav at han skal avskjediges. De øvrige biskopene skal også avskjediges i løpet av mars. Nye prester skal settes inn som bestyrere i domprost- og bispekontorene. (26.02.1942)