Troppsleder Sverre Ivar Aastorp og fire av hans menn i hirdtroppen i Oslo går til aksjon mot forretninger som eies av jøder og maler slagord på utstillingsvinduene, blant annet «Jøde-parasittene skaffet Norge 9de april» og «Nordmenn. Vær på vakt.» (30.03.1941)