Tyskerne holder på med planering av Rådhusplassen i Oslo og benytter samtidig anledningen til å sette opp nye skilt. (Foto: Ole M. Engelsen) (26.03.1941)