Jan Mayen besettes av norske soldater igjen, etter at øya ble evakuert før årsskiftet. Det er omtrent 40 mann under ledelse av Ernst Ullring som skal opprette og forsvare en ny værstasjon. Værstasjonen er av stor betydning for sjøveiene over Atlanterhavet og senere konvoier til Arkangelsk og Murmansk. (27.03.1941)