Tolv mann fra MS Heimvard av Oslo rømmer fra havnen i Dakar og kommer seg vel fram til Bathurst. Med på flukten er blant andre Ingvald Dyrland fra Skudeneshavn, Edvard Jensen fra Sandhåland, Ludvig Thomassen fra Skudeneshavn og brødrene Nils og Vermund Lund fra Eide, Kopervik. En rekke norske og allierte skip har siden 9. april blitt holdt tilbake og internert i havner rundt omkring i hele verden, blant annet av tyskvennlige franskmenn. En del norske sjøfolk rømmer til alliertkontrollerte havner og melder seg for tjeneste i Nortraship, mens andre havner i tyskvennlige, franske fangeleirer. (05.03.1941)

Politimester Gabriel Lund i Harstad får valget mellom om å melde seg inn i NS eller bli avskjediget. Han nekter å verve seg som nazist. (05.03.1941)

SS-sjef Wilhelm Rediess har fått rapporter om at et stort antall norske kvinner har blitt gravide med tyske soldater, og han beordrer opprettelse av en egen Lebensborn-avdeling i Oslo. Lebensborn-programmet skal drive barne- og mødrehjem, og målet er at barna skal komme i varig tysk pleie eller adopsjon. Rediess følger dermed opp Heinrich Himmlers ønske om å tilby «ariske» kvinner et alternativ til abort. I løpet av et års tid vil det oppstå flere Lebensborn-hjem i Norge. (05.03.1941)

Hitler beordrer utbygging av minst 160 nye kystbatterier langs norskekysten etter raidet i Lofoten. I første omgang rekvireres kanoner som slepes ut til stillinger langs kysten. Senere kommer permanente anlegg. (05.03.1941)

Lofotraidet er blant de første kommandoraid etter en lang rekke britiske nederlag. Statsminister Winston Churchill uttrykker stor tilfredshet med utfallet av operasjonen, og raidet kalles «et klassisk eksempel på det perfekt utførte kommandoraid». Også SOE (Special Operations Executive) er begeistret, noe som gjør at de ønsker flere aksjoner fremover. Norske forsvarsgrenssjefer var med på planleggingen av raidet, men den norske eksilregjeringen var ikke informert til tross for at forsvarsminister Ljungberg og utenriksminister Lie var gjort kjent med planene. Eksilregjeringen uttrykker engstelse for tyske represalier etter operasjonen. (05.03.1941)

Etter gårsdagens vellykkede raid i Lofoten beordrer Terboven kraftige represalier mot lokalbefolkningen. Han reiser sporenstreks til Svolvær sammen med SS-general Wilhelm Rediess for å se på skadene. Som hevn arresterer han nærmere 100 mennesker og bringer dem til Åneby fangeleir i Hakadal, hvorav 64 senere overføres til Grini. 10 hus blir påtent og brent i området som tilhører familier av de som benyttet sjansen til å bli med til England. Lokalbefolkningen får også en bot på 100 000 kroner, fordi mange av dem hjalp britene med å ødelegge fabrikkanleggene. (05.03.1941)