Blant skipene som ble senket i Lofoten/Svolvær i dag, åtte tyske og ett norsk skip, er nordgående hurtigrute DS Mira. Dette ble senket ved Brettesnes etter ignorering av varselskudd. Fire nordmenn omkommer og 12 blir skadet. Kapteinen forklarer at han ikke stoppet skipet fordi en tysk offiser sto bak ham med en pistol i hånden. (04.03.1941)

Kaptein Linge leder en liten, norsk styrke som sammen med britiske enheter går i land ved Stamsund, Svolvær, Henningsvær og Brettesnes. Operasjonen kalles Operation Claymore, og har som hensikt å ødelegge angrepsmål for deretter å trekke seg ut igjen. Fem britiske jagere, to troppetransportskip og tilsammen omtrent 600 soldater deltar. Tyskerne blir tatt på sengen, og ikke ett skudd blir løsnet. Elleve bedrifter, et kraftverk og sildeoljetanker blir sprengt, 19 000 tonn skipstonnasje blir ødelagt, de tar 225 fanger og fører 314 sivile og kampdyktige frivillige nordmenn til Storbritannia. Alle mål er ødelagt etter planen, og de kommer seg tilbake til Storbritannia uten tap. (04.03.1941)

NS’ kretsfører i Harstad, Andreas Olssøn, skriver til politimesteren og forlanger at politimesteren såvel som hele hans personale skal melde seg inn i NS. (04.03.1941)

Oslos skuespillere nekter å opptre i nazi-kringkastingen. De mest kjente av dem får livsvarig forbud mot offentlig opptreden. (04.03.1941)

Hærens Overkommando, med general Fleischer som sjef, beordrer at den norske hærstyrken i Skottland skal organiseres som en brigade. Brigaden består for det meste av norske hvalfangere og frivillige som deltok under felttoget. (03.03.1941)

Selskapet for Norges Vel arrangerer landbruksuke. Direktør Lars S. Spildo fremlegger en plan om sterk produksjonsøkning, blant annet utvidelse av sauehold og utvidelse av dyrkingsarealer. Formann Jon Sundby ber landets bønder om å produsere så mye mat som mulig. (03.03.1941)

NS’ propagandaminister Gulbrand Lunde holde tale i Bergen, der han fremhever at Storbritannia er den aggressive av stormaktene og at de forsøkte å trekke Norge inn i krigen. Han trekker også frem det han hevder er en britisk tradisjon for neglisjering av folkeretten, sette folkeslag opp mot hverandre og utplyndre andre verdensdeler. Han kritiserer Altmark-affæren, og sammenlikner denne med Storbritannias oppførsel overfor Norge med slavehandel på 1400-tallet, Altmark-liknende affærer i norske farvann i 1665, 1795 og 1802, samt at britene praktiserte sulteblokade mot Norge under krigen i 1807-1814. (02.03.1941)

DS Augvald torpederes i Nord-Atlanteren, etter å ha mistet konvoien sin i uvær. Skipet synker i løpet av få minutter. 29 mann mister livet, bortsett fra matros Rasmus Kolstø som krabber opp på en flåte og blir funnet av korvetten Pimpernel elleve dager etter. Han må amputere en tå på grunn av frostskader. (02.03.1941)

Den norske marinen er under gjenoppbygging i Storbritannia, og jageren Mansfield, som fikk norsk kommando i desember, er nå krigsklar etter omfattende modernisering og ombygging. Andre skip som skal utføre tokt- og eskortetjenester under norsk kommando er Bath, St. Albans, Newport og Lincoln. (01.03.1941)

DS Huldra av Bergen går på ei mine på Hustadvika, på reise fra Ålesund til Thamshavn. Skipet synker, men hele mannskapet på åtte overlever. (01.03.1941)

Jøden Benjamin Bild blir arrestert sammen med andre tillitsmenn ved Kjeller Flyfabrikk, anklaget for kommunistisk propaganda og sabotasje. Han blir fengslet i Møllergata 19 og senere deportert til konsentrasjonsleiren Gross-Rosen i Tyskland. (01.03.1941)

Forbud mot å opprette nye bedrifter, eller utvide allerede eksisterende bedrifter, kunngjøres. Dette gjelder en lang rekke spesifiserte bransjer. (01.03.1941)

Formann i Norges Bondelag, Johan E. Mellbye, blir avsatt og settes i husarrest for å ha organisert motstand mot NS’ «bondesamband». Alt nasjonalt arbeid i bondelag og bondekvinnelag forbys. (01.03.1941)

Kaptein Martin Linge, som deltok i kampene ved Åndalsnes og ble krigsskadet, har siden august jobbet med å bygge opp et norsk nettverk i England i samarbeid med britiske SOE. Rekrutteringsarbeidet er godt i gang, og han samarbeider nært med Nordahl Grieg som bidro under gulltransporten. Blant de første norske ungguttene som blir opplært på de britiske treningsskolene for sabotører og agenter, er Rubin Langmo, Odd Starheim, Konrad Lindeberg, Fridtjof Pedersen, Sverre Andersen, Nils Nordland, Petter Salen og Gunnar Fougner. To av de som blir rekruttert av Linge omtaler ham slik: «For meg var Martin Linge det første møtet med en offiser som strålte av energi, han var stappfull av humør og gnist» (Ragnar Ulstein). «Han var en kar av den typen som stiller seg et mål, og setter alt inn på å gjennomføre det. En mann med seig og sta viljestyrke, en som ikke setter seg til på kontoret og lar andre gjøre jobben» (Svein Blindheim). Linges viljestyrke og gjennomførbarhet skal snart vise seg i konkrete hendelser. (01.03.1941)