Jøden Moritz Rabinowitz, som ble arrestert i desember grunnet skriving av antinazistiske bøker og leserbrev, overføres fra Møllergata 19 til nyoppførte Åneby fangeleir. Han har fangenummer 79 og er blant de første som kommer inn i dette fangesystemet. (22.03.1941)

Det nye Norges Idrettsforbund nedlegger forbud mot at idrettsplasser brukes til potetdyrking eller liknende øyemed uten at samtykke er innhentet på forhånd. (22.03.1941)

Konvoien til MT Solheim av Larvik blir angrepet av 15 tyske bombefly og synker. Mannskapet blir plukket opp av andre båter. (22.03.1941)