Vidkun Quisling er på reise i Tyskland. I en tale om «jødespørsmålet» under en antisemittisk kongress i Frankfurt, krever han at det skapes en europeisk jødelovgivning som en del av nyordningen i Europa. Alfred Rosenberg tar samtidig initiativ til en sentral bekjempelse av jødedommen, noe som applauderes av møterepresentantene. (28.03.1941)