En mann i Stavanger, som har solgt kleskortet sitt, får en klekkelig bot. Det er strengt forbudt å selge personlige rasjoneringskort. (26.03.1941)

Fem menn, herav tre brødre, har stjålet reservedekk fra tyske lastebiler og solgt dem videre. De blir av tysk krigsrett dømt til tukthus fra ett til fire år. Tre menn som har kjøpt dekkene, herav en politikonstabel, dømmes til to års fengsel. (26.03.1941)

Radiosenderen Oldell, som ble brakt til Oslo fra Storbritannia i juni 1940, er inntil nå operert av Sigurd Johannessen og Lyder Larsen hjemme i kjelleren hos marinekaptein Gabriel Smith. Dette er den første senderen som ble satt opp med sendinger mellom Oslo og London, men nå opphører sendingene fordi den har blitt avslørt. Sigurd Johannessen blir arrestert, blir stygt maltraktert av tyskerne under forhør og dømmes til døden. Lyder Larsen klarer å komme seg til Sverige. Senderen har sendt totalt 631 meldinger hvorav 137 har blitt mottatt i London. (25.03.1941)

Konstituert statsråd Gulbrand Lunde har returnert fra sitt flere uker lange Tyskland-besøk og forteller pressen om sin reise. Han sier at nordmenn blir betraktet som et «brorfolk som tyskerne vil ha det best mulige samarbeide med». Blant de tyske personligheter som tok imot Lunde, kan Joseph Goebbels, Heinrich Himmler og Alfred Rosenberg nevnes. Lundes hovedinntrykk er at det hersker ro, orden og normale forhold i Tyskland, selv om Tyskland er i krig. Lunde forteller om Tyskland til Aftenposten:

(25.03.1941)

MB Reidar reiser fra Skansekaia i Ålesund med fjorten personer om bord. Skipper er Syver Blindheim, og turen er igangsatt av Torsvik-gruppa. Vest i havet stopper motoren, så de delvis seiler og delvis driver inn mot kysten igjen. Vest for Vigra kommer de inn i et grunnbrott og forliser. Reidar går ned, men alle om bord redder seg på land på en liten, øde holme. Etter en stund blir de hentet derfra. Vel halvparten av de fjorten blir sendt vestover igjen med MB Njål samme dag, mens to av dem reiser senere med MB Dolsøy. (25.03.1941)

Utdeling av legitimasjonskort til befolkningen fortsetter. I Vestre Aker skal 33 000 kort deles ut. Mange opplever imidlertid vansker med identifikasjonspapirene sine. «Dette er min kone», sier en mann som mener at det må være god nok identifikasjon. Men politiet er av en annen mening. (24.03.1941)

En ny forordning fra Terboven begrenser retten til å si opp eller slutte å arbeide. (24.03.1941)

Representantskapet i LO trår sammen fordi det utover landet har bygget seg opp en misnøye med den unnvikende holdningen formann Jens Tangen har vist. Samtidig vokser også krav om lønnsøkninger, for å holde tritt med matvareindeksen. Representantskapsmøtet vedtar ingenting, men de som vil ha en klarere motstandslinje får klar støtte. Trygve Bratteli, bygningsarbeider i Kristiansund, har sendt et brev hvor han retter flengende kritikk til fagbevegelsens rolle:

(24.03.1941)

En brannkatastrofe i Fredensborgveien i Oslo krever fire menneskeliv, og 10 familier blir husløse. Mange må fire seg ned i tau eller hoppe ut av vinduene. Slukningsarbeidet er vanskelig. (Foto: Aftenposten arkiv) (24.03.1941)

DS Hørda av Bergen har skilt lag med sin konvoi på reise fra Liverpool. Senere ser ingen noe til skipet eller hennes besetning på 30 mann. Antakelig blir Hørda senket av U-97 kort tid etter, på samme vis som to andre skip som forlot konvoien samtidig. (23.03.1941)

Rikskommissær Terboven kommer med en kunngjøring vedrørende tukthus og dødsstraff. Dødsstraff for motstandsvirksomhet blir dermed konkretisert.

(23.03.1941)

Fredrik Mowinckel, som i januar ble dømt til fengsel i ti måneder på grunn av seksuelle handlinger med sin tyske venn Hans-Werner i Åsane (se 11.01.1941), sitter fengslet i Hamburg og søker på nytt om benådning. Heller ikke denne gangen blir søknaden innvilget. Forvaltningsoverinspektøren i fengselet i Hamburg skriver:

(23.03.1941)

Jøden Moritz Rabinowitz, som ble arrestert i desember grunnet skriving av antinazistiske bøker og leserbrev, overføres fra Møllergata 19 til nyoppførte Åneby fangeleir. Han har fangenummer 79 og er blant de første som kommer inn i dette fangesystemet. (22.03.1941)

Det nye Norges Idrettsforbund nedlegger forbud mot at idrettsplasser brukes til potetdyrking eller liknende øyemed uten at samtykke er innhentet på forhånd. (22.03.1941)

Konvoien til MT Solheim av Larvik blir angrepet av 15 tyske bombefly og synker. Mannskapet blir plukket opp av andre båter. (22.03.1941)

Eduard Dietl, kommandant ved kampene om Narvik, tildeles Narvikskjoldet. Skjoldet er en militærdekorasjon som skal tildeles alle tyske styrker delaktig ved slagene i Narvik. Ordenen ble innført av Hitler personlig, i august 1940. Det er bestilt inn 10 000 skjold i sølv, og mer enn 8500 tildelinger skal bli gjort i løpet av kort tid. På bildet vises Eduard Dietl med skjoldet på venstre overarm. (21.03.1941)

Støtten til kong Haakon gir seg uttrykk i forskjellige former. Ved Langvatnet i Vefsn stiller skiløpere seg opp i protest mot okkupasjonsmakten. Roald Bjerkeseth har ideen til bildet. (Foto: S. Amdam og R. Johansen) (21.03.1941)

Bersvend Osvald Hoel fra Kristiansund, flenser på D/S Hektoria som går i alliert fart, blir drept under et flyangrep mens han er et ærend i land i Liverpool. Han etterlater seg sin 34 år gamle kone, Gerda Ingeborg Hoel (f. Christophersen). (21.03.1941)

MB Reidulf går fra Ellingsøya ved Ålesund, med syv mann fra forskjellige kanter av landet om bord. De møter uvær på havet, og ingen hører fra eller ser noe mer til passasjerer eller båt. De som forsvinner er Elias Myklebust, Einar Gamst, Bjarne Henriksen, Olav Langva, Paul Haugseth, Torleif Arentz og Arild Edvardsen. (21.03.1941)