Prost i Vågan, Kristen Skjeseth, holder preken fra D/S Bretagne på kaia i Svolvær. Han taler om den kananeiske kvinne som ropte «Herre, […] min datter plages ille av en ond ånd» og hentyder videre at verden nå plages av en ond ånd eller djevelen. Senere blir Skjeseth arrestert av tyskerne og plassert ett år i fangenskap. (09.03.1941)

Nordmennene som dro over til England etter Lofotraidet er lykkelig uvitende om hevnaksjonen familiene deres i Lofoten ble utsatt for. Her er Anny Hestad (f. Johansen) i fremste rekke, sammen med andre nordmenn i London. (09.03.1941)

Holmenkollrennet arrangeres ikke i år, men den tradisjonsrike Holmenkolldagen trekker likevel enormt mange mennesker til marka. Holmenkollbanen frakter alene over 64 000 mennesker i dag, flere enn rekorden fra Holmenkolldagen 1940. Skiforeningen har kjørt opp ny løype i Nordmarka. Her en gjeng på tur, hvorav tre røyker pipe. (09.03.1941)