Under Quislings annonserte tale i Colosseum retter han et flengende angrep mot kongefamilien. Han sier også: «Hva Norge var, det vil det engang bli, på tross av alle vanskeligheter. Norge vil vokse seg inn i et stort politisk forbund og være med å skape det åndelige og materielle grunnlag for en ny sivilisasjon.» (12.03.1941)

Haakon Larsen Ekeberg, elektriker om bord på FLK Hektoria av Tønsberg, blir drept under et flyangrep på Liverpool. (12.03.1941)

Det gjøres oppmerksom på at ved kjøp av tannpasta eller hudkrem må man innlevere de gamle tubene med skrukork, hvis ikke vil man ikke få noe. Det samme gjelder ved levering av tomflasker med skrukork på Vinmonopolet og kjøp av medisiner på apotekene. (12.03.1941)

NSB kunngjør innskrenkninger på Bergensbanen og Dovrebanen fra 16. mars. Det blir satt opp bare tre nattog hver vei ukentlig på begge strekninger. Årsaken er at NSB må spare brensel. Bildet viser tyske soldater oppstilt på Finse. (12.03.1941)

De over 3000 duene i Oslo betraktes egentlig som et problem, men benyttes nå som matauk. «Oslo-rypen» går unna som varmt hvetebrød, for 50 øre ribbet. (12.03.1941)