DS Hørda av Bergen har skilt lag med sin konvoi på reise fra Liverpool. Senere ser ingen noe til skipet eller hennes besetning på 30 mann. Antakelig blir Hørda senket av U-97 kort tid etter, på samme vis som to andre skip som forlot konvoien samtidig. (23.03.1941)

Rikskommissær Terboven kommer med en kunngjøring vedrørende tukthus og dødsstraff. Dødsstraff for motstandsvirksomhet blir dermed konkretisert.

(23.03.1941)

Fredrik Mowinckel, som i januar ble dømt til fengsel i ti måneder på grunn av seksuelle handlinger med sin tyske venn Hans-Werner i Åsane (se 11.01.1941), sitter fengslet i Hamburg og søker på nytt om benådning. Heller ikke denne gangen blir søknaden innvilget. Forvaltningsoverinspektøren i fengselet i Hamburg skriver:

(23.03.1941)