Utdeling av legitimasjonskort til befolkningen fortsetter. I Vestre Aker skal 33 000 kort deles ut. Mange opplever imidlertid vansker med identifikasjonspapirene sine. «Dette er min kone», sier en mann som mener at det må være god nok identifikasjon. Men politiet er av en annen mening. (24.03.1941)

En ny forordning fra Terboven begrenser retten til å si opp eller slutte å arbeide. (24.03.1941)

Representantskapet i LO trår sammen fordi det utover landet har bygget seg opp en misnøye med den unnvikende holdningen formann Jens Tangen har vist. Samtidig vokser også krav om lønnsøkninger, for å holde tritt med matvareindeksen. Representantskapsmøtet vedtar ingenting, men de som vil ha en klarere motstandslinje får klar støtte. Trygve Bratteli, bygningsarbeider i Kristiansund, har sendt et brev hvor han retter flengende kritikk til fagbevegelsens rolle:

(24.03.1941)

En brannkatastrofe i Fredensborgveien i Oslo krever fire menneskeliv, og 10 familier blir husløse. Mange må fire seg ned i tau eller hoppe ut av vinduene. Slukningsarbeidet er vanskelig. (Foto: Aftenposten arkiv) (24.03.1941)