MT Pericles av Oslo blir angrepet av italienske dvergubåter i Suda Bay på Kreta. Krysseren HMS York og et tankskip blir senket, mens Pericles blir truffet midtskips og holder på å brekke i to. Britene evakuerer senere Kreta, og Pericles tas under slep. Underveis knekker hun i to og synker. (26.03.1941)