Redaktør Peder Holt sier opp sin stilling som redaktør og forretningsfører i «Finnmarken». Han har bedt om å få fratre i begynnelsen av april, fordi han ikke vil underskrive en lojalitetserklæring overfor okkupasjonsmakten og NS-styret. Han fratrer også alle andre offentlige verv. (26.03.1941)