NS’ propagandaminister Gulbrand Lunde holde tale i Bergen, der han fremhever at Storbritannia er den aggressive av stormaktene og at de forsøkte å trekke Norge inn i krigen. Han trekker også frem det han hevder er en britisk tradisjon for neglisjering av folkeretten, sette folkeslag opp mot hverandre og utplyndre andre verdensdeler. Han kritiserer Altmark-affæren, og sammenlikner denne med Storbritannias oppførsel overfor Norge med slavehandel på 1400-tallet, Altmark-liknende affærer i norske farvann i 1665, 1795 og 1802, samt at britene praktiserte sulteblokade mot Norge under krigen i 1807-1814. (02.03.1941)

DS Augvald torpederes i Nord-Atlanteren, etter å ha mistet konvoien sin i uvær. Skipet synker i løpet av få minutter. 29 mann mister livet, bortsett fra matros Rasmus Kolstø som krabber opp på en flåte og blir funnet av korvetten Pimpernel elleve dager etter. Han må amputere en tå på grunn av frostskader. (02.03.1941)