Hærens Overkommando, med general Fleischer som sjef, beordrer at den norske hærstyrken i Skottland skal organiseres som en brigade. Brigaden består for det meste av norske hvalfangere og frivillige som deltok under felttoget. (03.03.1941)

Selskapet for Norges Vel arrangerer landbruksuke. Direktør Lars S. Spildo fremlegger en plan om sterk produksjonsøkning, blant annet utvidelse av sauehold og utvidelse av dyrkingsarealer. Formann Jon Sundby ber landets bønder om å produsere så mye mat som mulig. (03.03.1941)