Radiosenderen Oldell, som ble brakt til Oslo fra Storbritannia i juni 1940, er inntil nå operert av Sigurd Johannessen og Lyder Larsen hjemme i kjelleren hos marinekaptein Gabriel Smith. Dette er den første senderen som ble satt opp med sendinger mellom Oslo og London, men nå opphører sendingene fordi den har blitt avslørt. Sigurd Johannessen blir arrestert, blir stygt maltraktert av tyskerne under forhør og dømmes til døden. Lyder Larsen klarer å komme seg til Sverige. Senderen har sendt totalt 631 meldinger hvorav 137 har blitt mottatt i London. (25.03.1941)

Konstituert statsråd Gulbrand Lunde har returnert fra sitt flere uker lange Tyskland-besøk og forteller pressen om sin reise. Han sier at nordmenn blir betraktet som et «brorfolk som tyskerne vil ha det best mulige samarbeide med». Blant de tyske personligheter som tok imot Lunde, kan Joseph Goebbels, Heinrich Himmler og Alfred Rosenberg nevnes. Lundes hovedinntrykk er at det hersker ro, orden og normale forhold i Tyskland, selv om Tyskland er i krig. Lunde forteller om Tyskland til Aftenposten:

(25.03.1941)

MB Reidar reiser fra Skansekaia i Ålesund med fjorten personer om bord. Skipper er Syver Blindheim, og turen er igangsatt av Torsvik-gruppa. Vest i havet stopper motoren, så de delvis seiler og delvis driver inn mot kysten igjen. Vest for Vigra kommer de inn i et grunnbrott og forliser. Reidar går ned, men alle om bord redder seg på land på en liten, øde holme. Etter en stund blir de hentet derfra. Vel halvparten av de fjorten blir sendt vestover igjen med MB Njål samme dag, mens to av dem reiser senere med MB Dolsøy. (25.03.1941)