Eduard Dietl, kommandant ved kampene om Narvik, tildeles Narvikskjoldet. Skjoldet er en militærdekorasjon som skal tildeles alle tyske styrker delaktig ved slagene i Narvik. Ordenen ble innført av Hitler personlig, i august 1940. Det er bestilt inn 10 000 skjold i sølv, og mer enn 8500 tildelinger skal bli gjort i løpet av kort tid. På bildet vises Eduard Dietl med skjoldet på venstre overarm. (21.03.1941)

Støtten til kong Haakon gir seg uttrykk i forskjellige former. Ved Langvatnet i Vefsn stiller skiløpere seg opp i protest mot okkupasjonsmakten. Roald Bjerkeseth har ideen til bildet. (Foto: S. Amdam og R. Johansen) (21.03.1941)

Bersvend Osvald Hoel fra Kristiansund, flenser på D/S Hektoria som går i alliert fart, blir drept under et flyangrep mens han er et ærend i land i Liverpool. Han etterlater seg sin 34 år gamle kone, Gerda Ingeborg Hoel (f. Christophersen). (21.03.1941)

MB Reidulf går fra Ellingsøya ved Ålesund, med syv mann fra forskjellige kanter av landet om bord. De møter uvær på havet, og ingen hører fra eller ser noe mer til passasjerer eller båt. De som forsvinner er Elias Myklebust, Einar Gamst, Bjarne Henriksen, Olav Langva, Paul Haugseth, Torleif Arentz og Arild Edvardsen. (21.03.1941)

En skotøyforretning i Oslo stenges etter at innehaveren er tiltalt for å ha solgt sko for 940 000, med en avanse på opptil 79 prosent, uten tillatelse fra forsyningsnemnda. (21.03.1941)