Hans-Reinhard Koch blir leder for rikskommissariatets avdeling for forvaltningssaker og skal rapportere direkte til Terboven. Som leder for avdelingen har han ansvar for å kontrollere og eventuelt overprøve vedtak i den norske statsforvaltningen. (20.03.1941)

Hirden får politimyndighet. De skal bistå Statspolitiet og Gestapo ved arrestasjoner, razziaer og gatekontroller. Medlemskap i hirden er obligatorisk for yngre, mannlige NS-medlemmer, og mange av disse opptrer svært voldelig for å slå ned på motstand og demonstrasjoner. (20.03.1941)