Per Kåre Austnes fra Haram i Møre og Romsdal reiser med seks kamerater over til England i ei fiskeskøyte. Han skal utdanne seg som motormann og blir senere mønstret på den norske u-båten KNM Uredd. (17.03.1941)

Jageren HMS Badsworth blir sjøsatt under britisk kommando, fra verftet Cammell Laird i England. Skipet skal delta i eskorteoppdrag og blir senere overført til norsk kommando under navnet KNM Arendal. (17.03.1941)

Borregaard ønsker å utrede mulighetene for å starte en cellullfabrikk, som etter planen kan sysselsette opptil 500 arbeidere. Produksjonen skal eksporteres. (17.03.1941)

Norges Bank beslutter å tildele landets gullsmeder 15 kilo gull for inneværende halvår for å sikre sysselsettingen i bransjen. (17.03.1941)

Departementet vedtar at tysk skal avløse engelsk som fremmedspråklig fag og være det eneste fremmedspråket i folkeskolen, fra høsten 1942. Dette vil også føre til omlegging av språkundervisningen også i de høyere skoler. (17.03.1941)

Kirke- og undervisningsdepartementet kommer med et helt nytt påbud: «På lærerværelset og skolens kontor skal etter anvisning av rektor henges opp et bilde av NS’ fører». Det akademiske miljø ved UiO protesterer øyeblikkelig, saken blir drøftet med tyske tjenestemenn, og det ender med at påbudet om bilde om Quisling faller bort. Reichskommissariatet hentyder også at man ikke kan henge opp bilder av Quisling så lenge han ikke er statssjef. (17.03.1941)

Det sendes ut et rundskriv på skolene som handler om at NS-elever har blitt utsatt for trakassering og «ren terror», men at hirden lover å ikke gripe inn i skoletjenesten dersom trakasseringen opphører. Det påpekes at «politisk propaganda ikke må finne sted i skolens undervisningsrom» og at «sjikane elever og lærere imellom» er forbudt. «Forhånelse mot det tyske riket eller dets fører, eller mot NS eller Statspartiets fører» blir heller ikke tolerert, det samme gjelder «propaganda av enhver art til fordel for England eller nordmenn som har stilt seg på Englands side». (17.03.1941)