Det kommer nye rasjoneringsforordninger: Fettrasjonen reduseres til 40 gram daglig, brødrasjonen endres ikke utover at man bare får kjøpt hvitt mel og brød på de røde merkene (til barn og syke) og rasjoner på kaffetilsetninger økes fra 20 til 30 gram. (10.03.1941)

Det har vært dobbelt så mange branner i Oslo denne vinteren som normalt og fem ganger så mange pipebranner som før. Mørkleggingen og den ekstra kalde vinteren får skylda for dette. (10.03.1941)

Karl A. Marthinsen blir utnevnt til sjef for det nye Statspolitiet, organiserer den nye avdelingen og iverksetter en rekrutteringskampanje utover våren. Statspolitiet er dannet på grunnlag av overvåknings- og utrykningspolitiet. (10.03.1941)

Quisling har skrevet et brev til Reichsminister og sjef for Rikskanselliet i Berlin, dr. Lammers, der han etterlyser sin egen maktovertakelse som opprinnelig var fastsatt til 1. mars. Datoen er nå passert, og Quisling er utålmodig; han mener maktforholdet mellom Norge og Tyskland må avklares innen 25. mars. Han vil ha «fredsforhandlinger» mellom Tyskland og et Norge under NS’ ledelse. Lammers fungerer som en slags generalsekretær for Hitler, og formidler ofte synspunkter fra føreren selv. Quisling får et høflig men bestemt avslag; Norge er et tysk militært operasjonsområde, tyskerne vil ha full handlefrihet og Wehrmacht vil ha kontroll når Sovjetunionen skal angripes. Quisling må igjen finne seg i at maktovertakelsen skyves ut i det uvisse. (10.03.1941)