Kultur- og folkeopplysningsminister Gulbrand Lunde reiser med fly til Berlin, for å foreta en rundreise i Tyskland. I hans følge befinner det seg representanter fra departementet og pressen. (07.03.1941) (Faksimile: Aftenposten arkiv)

Den såkalte «Askgruppen» i Sandefjord, som har bygget radiosender for kontakt med England samt startet å bygge en motstandsorganisasjon, blir rullet opp av tyskerne. Gestapo sperrer veier inn og ut av byen og arresterer ni medlemmer av gruppen. Senere skal tre av medlemmene bli dømt til døden, mens fire blir dømt til åtte års tukthus. Det viser seg at det er angiveri med i spillet (angiveren blir senere likvidert) og at gruppens virksomhet har foregått for åpenlyst. Mange i byen kjenner til at flere i gruppen er engasjert i illegalt arbeid. De arresterte er Johan Midttun, Øyvind Ask, Andreas Bertnes (de tre på bildet), Sigurd Gaasholt, Thor Devik, Bredo Haraldsen, Sverre Vefling, Oliver Bingen og Arne Skau-Olsen. (07.03.1941)

MK Havtor forlater Ålesund med 28 personer om bord, på vei mot Shetland. Havtor er en av mange norske båter som skal tjenestegjøre for Divisional Sea Transport Officer (DSTO) Island, en del av den britiske marinen med båter som går med sivilt mannskap. (07.03.1941)