Den norske marinen er under gjenoppbygging i Storbritannia, og jageren Mansfield, som fikk norsk kommando i desember, er nå krigsklar etter omfattende modernisering og ombygging. Andre skip som skal utføre tokt- og eskortetjenester under norsk kommando er Bath, St. Albans, Newport og Lincoln. (01.03.1941)

DS Huldra av Bergen går på ei mine på Hustadvika, på reise fra Ålesund til Thamshavn. Skipet synker, men hele mannskapet på åtte overlever. (01.03.1941)

Jøden Benjamin Bild blir arrestert sammen med andre tillitsmenn ved Kjeller Flyfabrikk, anklaget for kommunistisk propaganda og sabotasje. Han blir fengslet i Møllergata 19 og senere deportert til konsentrasjonsleiren Gross-Rosen i Tyskland. (01.03.1941)

Forbud mot å opprette nye bedrifter, eller utvide allerede eksisterende bedrifter, kunngjøres. Dette gjelder en lang rekke spesifiserte bransjer. (01.03.1941)

Formann i Norges Bondelag, Johan E. Mellbye, blir avsatt og settes i husarrest for å ha organisert motstand mot NS’ «bondesamband». Alt nasjonalt arbeid i bondelag og bondekvinnelag forbys. (01.03.1941)

Kaptein Martin Linge, som deltok i kampene ved Åndalsnes og ble krigsskadet, har siden august jobbet med å bygge opp et norsk nettverk i England i samarbeid med britiske SOE. Rekrutteringsarbeidet er godt i gang, og han samarbeider nært med Nordahl Grieg som bidro under gulltransporten. Blant de første norske ungguttene som blir opplært på de britiske treningsskolene for sabotører og agenter, er Rubin Langmo, Odd Starheim, Konrad Lindeberg, Fridtjof Pedersen, Sverre Andersen, Nils Nordland, Petter Salen og Gunnar Fougner. To av de som blir rekruttert av Linge omtaler ham slik: «For meg var Martin Linge det første møtet med en offiser som strålte av energi, han var stappfull av humør og gnist» (Ragnar Ulstein). «Han var en kar av den typen som stiller seg et mål, og setter alt inn på å gjennomføre det. En mann med seig og sta viljestyrke, en som ikke setter seg til på kontoret og lar andre gjøre jobben» (Svein Blindheim). Linges viljestyrke og gjennomførbarhet skal snart vise seg i konkrete hendelser. (01.03.1941)