Jonas Lie og Sverre Riisnæs flyr til Berlin for å bli sendt videre til fronterfaringen som ble avtalt da Himmler var i Norge. Himmler ber dem melde seg i Bulgaria. Riisnæs, som ikke har militærfaglig bakgrunn, blir satt til å være krigskorrespondent, mens Lie skal tjenestegjøre i 1. bataljons stab under invasjon av Jugoslavia og slaget om Hellas. (28.03.1941)