MT Pericles av Oslo blir angrepet av italienske dvergubåter i Suda Bay på Kreta. Krysseren HMS York og et tankskip blir senket, mens Pericles blir truffet midtskips og holder på å brekke i to. Britene evakuerer senere Kreta, og Pericles tas under slep. Underveis knekker hun i to og synker. (26.03.1941)

Tyskerne holder på med planering av Rådhusplassen i Oslo og benytter samtidig anledningen til å sette opp nye skilt. (Foto: Ole M. Engelsen) (26.03.1941)

Det nærmer seg påske, og de fleste matvarebutikker beslutter å holde stengt påskeaften. Det er lang kø utenfor Østbanestasjonen i Oslo for å sikre seg billetter til påsketogene. Mange står også i kø utenfor Skiforeningens kontor for å sikre seg overnattingsplass på foreningens hytter i Oslomarka i påsken. (26.03.1941)

Redaktør Peder Holt sier opp sin stilling som redaktør og forretningsfører i «Finnmarken». Han har bedt om å få fratre i begynnelsen av april, fordi han ikke vil underskrive en lojalitetserklæring overfor okkupasjonsmakten og NS-styret. Han fratrer også alle andre offentlige verv. (26.03.1941)

DS Borgund har gått fra Reykjavik på vei mot Skottland. Siden ser ingen tegn til skipet eller de 13 om bord. 11 nordmenn og to islendinger forsvinner. Det antas i ettertid at skipet er senket av tyske bombefly. (26.03.1941)

Tobakkfabrikkene lanserer nå pakninger på 25 gram pipetobakk, mens man tidligere kun hadde 50 grams pakninger. Årsaken er at mange mindre fabrikker mangler råstoff. (26.03.1941)

Haugesund Telefonselskap får apparater for automatisk telefonvarsling av flyalarm. Til å begynne med installeres det 20 linjer til større bedrifter, og varslingen fungerer bra. (26.03.1941)

En mann i Stavanger, som har solgt kleskortet sitt, får en klekkelig bot. Det er strengt forbudt å selge personlige rasjoneringskort. (26.03.1941)

Fem menn, herav tre brødre, har stjålet reservedekk fra tyske lastebiler og solgt dem videre. De blir av tysk krigsrett dømt til tukthus fra ett til fire år. Tre menn som har kjøpt dekkene, herav en politikonstabel, dømmes til to års fengsel. (26.03.1941)