Omtrent samtlige norske flyvere, både «de gamle» og nye, er samlet i Little Norway i Canada for opplæring og omskolering. Det har i den senere tid vært diskutert om man skal beholde Marinens og Hærens flyvåpen som separate enheter eller opprette et nytt flyvåpen. Ved en kongelig resolusjon blir det besluttet at de to våpen skal bestå, men inntil videre under felles kommando; Flygevåpenets Felleskommando. Denne skal representere flystyrkene overfor Forsvarsdepartementet og de britiske myndigheter. Hjalmar Riiser-Larsen blir sjef for felleskommandoen mens Bjarne Øen blir stabssjef, og disse reiser fra Canada til London for å ta fatt på oppgaven. Samtidig skal Ole Reistad utnevnes til ny sjef for treningsleiren i Little Norway. (28.03.1941)