DS Leo av Bergen blir angrepet av et tysk fly og synker på reise fra Hull til Reykjavik. Mannskapet på 21 redder seg i livbåter og blir senere plukket opp av HMS Echo. (19.03.1941)

Restaurantsjef på Frognerseteren, Fredrik Dietrichson, blir arrestert etter å ha holdt på med illegal aktivitet i mange måneder. Han har skaffet opplysninger om tyskernes behov for tungtvann samt opplysninger fra Norske Shell, Hydro og Akers mekaniske verksted som han i det stille har sendt videre. Fredrik blir fengslet på Møllergata 19. (19.03.1941)

Tyskerne har tatt over veiutbyggingen mellom Årdalstangen og Øvre Årdal. Norsk Hydro selger Tyinfaldene til Nordische Aluminium Aktiengesellschaft, og tyskerne planlegger å fullføre Tyin kraftverk, bygge oksidfabrikk på Årdalstangen og elektrolyseanlegg for produksjon av råaluminium i Øvre Årdal. Tysk krigsindustri trenger aluminium. Bildet viser en tysk ingeniør på befaring. (19.03.1941)

Hirden griser stadig til butikker eid av jøder. Dette liker NS-ledelsen dårlig, og de mener slike spontane aksjoner fører til mer motvilje mot NS. Quisling formidler samtidig at han mener det samme som toppledelsen i Tyskland; «jødeproblemet» må løses ved tvungen utvandring. (19.03.1941)

Norske redere i USA har lenge vært skeptisk til Nortraship, fordi de selv ønsker å drive sine fartøyer og ikke ønsker en nasjonalisering av skipsrederiene etter krigen. Trygve Lie mener det «grenser til landsforræderi» at redere ikke vil samarbeide med Nortraship, men dette legger ikke hindringer for at norske redere i USA danner «The Norwegian Shipowners Conference in America» for å sikre rederes interesser utenfor Norge. Et telegram fra statsminister Nygaardsvold gir imidlertid lovnader om at alle skip skal tilbakeleveres til eierne så snart krigen er over. (19.03.1941)

Britene har mistet mange skip, så de fremforhandler en ny avtale med Nortraship: Omtrent 500 000 tonnasjer på det frie markedet (norske skip i USA-fart) skal avgis til britisk tjeneste. (19.03.1941)

Tobakksmangelen er vanskelig å bære for mange. I Hadsel i Vesterålen må en del innrøkte, eldre karer gå til sengs fordi de ikke får nok «kardus» i pipa. I Horten blir en mann anmeldt til politiet for mishandling av sin hustru. Årsak til mishandlingen skal være at hun ikke har klart å skaffe mannen sigaretter, tross store anstrengelser. (19.03.1941)

Etter at polititjenestemenn i Stavanger sendte brev til Norsk Politiblad i januar om at de ikke lenger ønsket å motta det etter hvert nazifiserte bladet, har politiminister Jonas Lie sendt en skarp henstilling til politimester Gjørvad om å få brakt på det rene hvilke tjenestemenn som bør avskjediges. Samtidig blir Gjørvad bedt om å ansette andre «som har forståelse av nyordningen». (Bilder: Atle Skarsten)

(19.03.1941)

Tyskerne trapper opp ubåtkrigen i Atlanteren, etter at Hitler i slutten av januar varslet at han vil sulte ut britene; alle tilførsler til øyriket skal stanses. De allierte konvoiene er sterkere organisert, med bedre eskorte, men tyske ubåter legger om taktikken og angriper om natten fra forskjellige retninger samtidig. Det anses for risikabelt å bare bruke én enkelt ubåt mot konvoiene. (19.03.1941)