MT Polykarp av Kristiansand blir kapret av slagkrysserne Scharnhorst, Tharnhorst og Gneisenau vest av Azorene. Tyskerne fører besetningen til Frankrike, hvor de blir sendt hjem til Norge og senere frigitt. (15.03.1941)

De 97 gislene tyskerne tok etter Lofotraidet ankommer Ånebyleiren i Akershus. De har vært innesperret i troppetransportskipet Bretagne på havna i Svolvær før de ble sendt til Trondheim med D/S Renøy og videre med tog til Oslo for et lite opphold på Møllergata 19. Ånebyleiren er noe uferdig, og fangene blir satt til å måke snø, rydde, plante og sette inn ovner i brakkene. Sammen med vakter får de lov til å gå i butikken. (15.03.1941)

Den norske brigade i Skottland blir formelt opprettet med brigadekommando. Hærens overkommando ønsker seg en styrke på 2500 mann. Brigadesjef er oberst Oscar S. Strugstad. (15.03.1941)

Sør for Mo i Rana åpner Elsfjord stasjon på Nordlandsbanen. Stasjonen er foreløpig Nordlandsbanens endestasjon i nord. Lokomotivet er pyntet med hakekors for å vise hvem som har fått fart på jernbaneutbyggingen. Overingeniør Bjarne Vik og generaloberst von Falkenhorst er tilstede ved snorklippingen. (15.03.1941)

Etter at res. kap. Ingvald B. Carlsen har motsatt seg kravet om forhåndssensur av andakter og prekener i radioen, fratrer han som leder av religiøse sendinger etter press fra NS. Ansvaret for sendingene overtas av kirke- og undervisningsdepartementet. (15.03.1941)

Det er stor interesse for å holde villagris, for å få mer mat. Grisene fôres ofte med potetskrell og sildavfall, noe som kan gi et snev av sildesmak i ribba. Grisens blod brukes til blodpudding. Man kan få utlevert gratis tegning av grisehus, slik at man kan bygge selv. Grisehuset har plass til høyst to griser. Bildet viser villagris i Platåveien på Grefsen, like før slakting. (15.03.1941)