NS er ved siden av Kristelig Folkeparti det første partiet med en kristendomsparagraf. I partiprogrammet fra 1934 står det i paragraf 22: «Kristendommens grunnverdier vernes.» Dette er ikke tomme ord; det har lenge vært tradisjon med andakter på NS’ partimøter. Mange NS-medlemmer søker nå til et kristent fellesskap fordi mange av dem blir frosset ut av andre menighetssammenhenger. Organisasjonen Kristen Samling er derfor dannet i Skien, og de har planer om å starte et menighetsblad. I NS-avisen Fritt Folk har de i dag følgende opprop:

(06.03.1941)

MT Mexico av Horten blir minesprengt nær innløpet til Themsen, på reise fra Loch Ewe til London. 10 personer omkommer og 21 overlevende blir brakt til Sheerness. (06.03.1941)

Matros Einar Marius Enoksen blir skutt og drept av Gestapo på kaia i Svolvær når han står vakt ved hurtigruta DS Richard With. Foranledningen til drapet er ukjent, og det spekuleres i hvorvidt skuddet er et uhell eller med intensjon om å drepe. (06.03.1941)

Etter det vellykkede Lofotraidet bestemmer britene seg for å trene opp 20-50 nordmenn per måned. Britene har kontakt med Hærens Overkommando og fortsetter arbeidet med å opprette et uavhengig kompani av norske offiserer og menige under britisk kommando. (06.03.1941)

Prisdomstolene har mye å gjøre: Over hele landet reises tiltaler mot forretningsfolk som har overtrådt prisforskrifter, og mange blir bøtelagt. Mange får også dårlig betalt for sitt arbeid: En arkitekt og en byggmester i Oslo krever henholdsvis 12 000 og 4 millioner fra tyskerne etter bygging av 50 brakker, men ender opp med å få betraktelig redusert betaling. (06.03.1941)

«Dårlige nordmenn føres om bord i britisk krigsskip», står det i overskriften når dette bildet sendes verden rundt som britisk propaganda etter Lofotraidet. Bildet ble i realiteten tatt da de ankom Orknøyene etter raidet, der norske fanger/NS-medlemmer får bind for øynene og føres i land. (06.03.1941)