Tobakkfabrikkene lanserer nå pakninger på 25 gram pipetobakk, mens man tidligere kun hadde 50 grams pakninger. Årsaken er at mange mindre fabrikker mangler råstoff. (26.03.1941)