SS eksperimenterer for tiden med hemmelig sterilisering ved røntgenstråling for å «løse jødeproblemet». De beregner at 3000-4000 tyske, arbeidsføre jøder kan steriliseres daglig. Viktor Brack foreslår at SS får jøder til å fylle ut falske skjemaer ved en skranke mens de i hemmelighet blir bestrålt av en røntgenmaskin. Brack er også en av sjefsorganisatorene for eutanasiprogrammet: Avlivelse av sinnslidende og funksjonshemmede. (30.03.1941)