Nini og Kristian Gleditsch, som er ombord i Devonshire, skriver i sine memoarer:

(08.06.1940)