Som en siste innsats gjennomføres det en god del ødeleggelser av havne- og jernbaneanlegg ved Narvik for å hindre tysk utskiping av jernmalm. (08.06.1940)