General Otto Ruge setter i gang med å demobilisere flest mulig av de norske soldatene før kapitulasjon signeres, for å unngå omfattende krigsfangenskap. (08.06.1940)