Ombord på Devonshire har de fanget opp nødrop fra Glorious, som befinner seg i nærheten. John Ryg forteller: «På et tidspunkt ble vi bedt om å legge oss ned på dørken i spisesalen og plassere føttene mot veggen. Årsaken var at vi kom inn i et område der det kunne komme til krigshandlinger.» Admiral Cunningham orienterer kongen og spør om hans vurdering. Skal man komme Glorious til unnsetning? Kong Haakon svarer: «What are your orders?» Admiralen fullfører dermed sin ordre, å sette stø kurs mot Storbritannia, selv om mange av hans venner ombord på Glorious drukner i sjøen. (08.06.1940)