Oppsynsskipet Fridtjof Nansen legger ut fra Tromsø mot Storbritannia med utenriksminister Koht, Henry Diesen, Unni Diesen, Gerd Egede-Nissen (Nordahl Griegs kone) og general Fleischer ombord. (08.06.1940)