Den siste tyske stillingen i fjellene ved Narvik presses mot svenskegrensen når nordmennene får ordre om tilbaketrekning. (08.06.1940)