I Skottland overføres rundt 550 norske rekrutter og vernepliktige, mest sjøfolk og hvalfangere, til en ny militærleir ved Dumfries. Her skal det norske landforsvaret ha tilhold. (07.06.1940)