General Ruge erklærer at han blir i Norge for å demobilisere de norske styrkene og om nødvendig gå i krigsfangenskap. (07.06.1940)