Kongen, kronprinsen, regjeringen og en rekke andre personer går ombord i den britiske krysseren Devonshire. Krysseren ledsages av ti større og noen mindre krigsskip. Britiske tropper og Norges Banks kontantbeholdning på 9 millioner kroner er også ombord. (07.06.1940)