Landbruksdepartementet har gjort oppmerksom på at landet heretter må regne med å hovedsakelig måtte klare seg med den maten som Norge selv produserer. Utsiktene for import av viktige matvarer er høyst usikre. (22.05.1944)

En del av årets tyskoppgaver til eksamen artium er stjålet og utbudt til salgs på svartebørsen. Prisene varierer mellom 50 og 1500 kroner. I all hast har skolemyndighetene måttet lage nye oppgaver, og skriftlig eksamen må trolig utsettes. (22.05.1944)

Årets artianere har fått beskjed fra sine rektorer om at de ikke får gå opp til eksamen artium hvis de holder private eller offentlige fester. De må heller ikke utstyre seg med russemerker og liknende. (22.05.1944)

Osvaldgruppen har lykkes i å ødelegge arkivet til Arbeidstjenesten i Drammen. (22.05.1944)

NS-myndighetene har offentliggjort en advarsel til dem som saboterer innkallingen til Arbeidstjenesten. 30. mai er siste frist for registrering. (22.05.1944)