Menn fra Oslogjengen har sprengt et innrulleringskontor og arkiv for Arbeidstjenesten i Wergelandsveien 3 i Oslo. (21.05.1944)

Etter den første dagen i Arbeidstjeneste-registreringen kan det slås fast at aksjonene tidligere i måneden har hatt tilsiktet virkning. Ingen av de mange tilskuerne utenfor et provisorisk registreringskontor på St. Olavs plass i Oslo gjør antydning om å registrere seg. En avdeling tyskere dukker opp og tvinger flere inn i registreringskontorene, men bare 14 gir etter og registrerer seg. Liten interesse meldes også fra AT-registrering andre steder i landet. (21.05.1944)