Postverket gir ut frimerkeserien «Krigsforlis». Torpederingen av «Irma» på Hustadvika 13. februar er motiv på 20-øres-utgaven. Overskuddet er til inntekt for de skadelidte under norske krigsforlis som er forårsaket av angrep fra de allierte. (20.05.1944)