Det rapporteres at Osvaldgruppen har lykkes med å ødelegge arkivet til Arbeidskontoret i Tønsberg. (16.05.1944)

Den norske eksilregjeringen i London har signert separate avtaler med de tre allierte stormaktene – USA, Storbritannia og Sovjet – om sivil administrasjon og jurisdiksjon under frigjøringen av Norge. Avtalene bekrefter at frigjorte områder øyeblikkelig skal komme under direkte kontroll og administrasjon av den norske regjeringen, med unntak for situasjoner under militære operasjoner mot fienden. (16.05.1944)

Det rapporteres at redningsskøytene i Norge berget i alt 2000 mann på 850 båter i løpet av 1943. Det er rekord i Redningsselskapets historie. (16.05.1944)

Et norsk Sunderland-fly har gått til angrep mot en tysk ubåt i overflatestilling utenfor Trondheimsfjorden. Ubåten dykker ikke, men velger å skyte tilbake. Frontskytteren blir truffet og drept, og flyet blir gjennomhullet. Likevel lykkes man med å slippe synkeminer fra 20 meters høyde, og ubåten går rett på minene og synker. (16.05.1944)