Quisling har bestemt at beslaglagte landeiendommer kan bortforpaktes til hjemvendte frontkjempere på to års kontrakt. Etter utløpet av forpaktningstiden har forpakteren kjøpsrett til eiendommen. (27.05.1944)