Denne plakaten har dukket opp på Holmenkollbanens vogner de siste dagene. Sivilkledd politi skal følge med på at forbudet blir etterlevd. Bakgrunnen for forbudet er at mange foretrekker å stå i stedet for å sette seg ved siden av en tysk soldat eller en Hirdmann. (09.05.1944)

150 politifolk slår til i en razzia mot Milorg på Hadeland. Omkring 90 prosent av Milorg-gruppen i området blir arrestert, så man kan med god rett tale om en total utslettelse av Milorg på Lunner. (09.05.1944)

Tolv mann blir henrettet på Trandum, blant annet «for virksomhet og propaganda til fordel for en fremmed stat». Seks av dem ble arrestert under opprullingen på Sørlandet ved årsskiftet 42/43. (09.05.1944)

Linge-karer kaprer og sprenger et elektrisk lokomotiv på Thamshavnbanen – det siste av seks kis-lokomotiver som Orkla-selskapet disponerer. De fem andre ble sprengt i oktober 1943. Dermed stanser utskiping av svovelkis fra Løkkengruvene til Tyskland. (09.05.1944)