Det er innført nye bestemmelser for å holde villagris. En kan nå få anvisning på kjøp av smågris, også for dem som ikke har hatt villagris tidligere, men man må ha et brukbart grisehus og kunne skaffe nok fôr. Det anvises ikke fôr til villagriser. (28.05.1944)