Hjemmefrontens «offisielle» organ Bulletinen får ny redaksjon, med Tore Gjelsvik som leder. Årsaken er at en arrestert kollega av den fratredende redaktøren, Jan Jansen, ikke lenger klarer å holde tett om Jansens rolle for Hjemmefronten. Jansen må derfor flykte til Sverige og overlate roret til andre. Også Chr. A. R. Christensen og Tore Sund får fremtredende roller for organet. (02.05.1944)

Stortyven Lundin stilles for byretten i Oslo. Han er tiltalt for vel 70 innbrudd og for å ha stjålet for til sammen 115 000 kroner i løpet av ett år. Over 100 vitner er innstevnt til en av de mest omfattende tyverisaker i Oslo på en menneskealder. (02.05.1944)

Lensmann Arthur Horgen kommer over en gruppe Milorg-soldater som er på vei til Holmestrand for å sprenge stedets AT-kontor (Arbeidstjenesten). Horgen, kjent som en svært dyktig politimann, stopper sabotasjegjengen, og det hele ender med skuddveksling. Under skuddvekslingen blir gruppens leder og instruktør, Finn Reidar Andersen, drept. Hele gruppen på totalt ni personer blir også avslørt. De blir senere dømt til døden og henrettet. London bestemmer seg for å fjerne Horgen, så både han og kona, som begge er NS-medlemmer, blir drept med en håndgranat gjennom soveromsvinduet senere på sommeren. (02.05.1944)